I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut mae eich Awdurdod Lleol yn mynd ati i ailgylchu, ewch i dudalen ailgylchu ar wefan eich Cyngor :

Gwefannau defnyddiol yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig

https://www.recycleforwales.org.uk/cy

https://www.recyclenow.com/

http://www.recycleforscotland.com/

https://www.recycleforwales.org.uk/cy/node/4325

http://www.wrapcymru.org.uk/cy

http://www.adcymru.org.uk/