Pam ailgylchu’ch gwastraff bwyd?

Mae unrhyw wastraff bwyd sy’n cael ei rhoi yn eich bin sbwriel yn mynd i’r safle tirlenwi. Yma, bydd y bwyd yn pydru ac yn rhyddhau llosgnwy – nwy tŷ gwydr niweidiol.

Mae modd ailgylchu y rhan fwyaf o fwyd heb ei fwyta yn eich bin bwyd ac mae modd troi’r bwyd yma’n ynni a fydd yn cael ei ddefnyddio i bweru eitemau o gwmpas eich tŷ.

Mae modd i 1 bin gwastraff bwyd gynhyrchu digon o ynni i bweru lamp am 24 awr.

Cofrestrwch ar gyfer gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd heddiw.

Casgliadau gwastraff bwyd lleol

Mae’r rhan fwyaf o Gynghorau yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.

Ewch i wefan eich Cyngor lleol am ragor o fanylion.

Sut caiff y gwastraff yma ei ailgylchu?

Byddwn ni’n mynd â’ch gwastraff bwyd i ffatri prosesu arbennig neu ffatri Treulio anerobig lle caiff y gwastraff ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan er mwyn pweru cartrefi a’r gymuned leol. Mae’r bwyd hefyd yn cynhyrchu gwrtaith y mae modd ei ddefnyddio wrth ffermio.

Cnoi Cil

Cofiwch does dim yn rhy fach fach i’w ailgylchu. Y peth gorau mae modd i ni’i wneud gyda’n bwyd yw ei fwynhau ond does dim modd osgoi ychydig o wastraff, fel crwyn, crwyn banana, bagiau te, plisg wy a gwastraff oddi ar y plât.

5 Ffaith Pŵer cyflym

  1. Pŵer y Fanana! Mae ailgylchu croen 8 banana yn creu digon o egni i ferwi’r tegell ar gyfer paned ben bore.
  2. Mae ailgylchu 6 bag te yn creu digon o drydan i ferwi tegell ar gyfer paned.
  3. Mae modd i 22 o fagiau te wedi’u hailgylchu greu digon o drydan i bweru sugnydd lluwch am 10 munud! Mae modd ailgylchu bagiau te a gronynnau coffi yn eich gwastraff bwyd.
  4. Mae ailgylchu 5 crwyn banana yn creu digon o ynni i chwarae cryno ddisg Tom Jones ar eich stereo.
  5. Mae ailgylchu 52 craidd afal yn creu digon o ynni i bweru teledu am 1 awr – digon i allu gwylio rhaglen orau’r penwythnos!