Peidiwch â gwastraffu’ch gwastraff – mae rhoi’r pethau cywir yn y cynhwysydd cywir yn bwysig.

Enw’r pethau anghywir yw halogi, ac os yw gwastraff ailgylchu yn cael ei halogi, mae modd iddo arwain at fynd â’r gwastraff i’r safle tirlenwi.

PUM ARGYMHELLIAD AR GYFER LLEIHAU HALOGI

Argymhellion ar gyfer lleihau halogi yn eich bin:

  1. Cadwch lygad am labeli ailgylchu ar ddeunydd pacio er mwyn nodi a oes modd ei ailgylchu ai peidio
  2. Gadewch gloriau a chaeadau ar jariau a photeli gwydr
  3. Golchwch bob cynhwysedd yn y dŵr golchi llestri sydd dros ben
  4. Cofrestrwch ar gyfer gwasanaethau ailgylchu gwastraff bwyd a chadw gwastraff bwyd a’ch eitemau sych ar wahân.
  5. Cofiwch ailgylchu eitemau o BOB ystafell yn y tŷ, megis poteli siampŵ o’r ystafell ymolchi.