Ymgyrch ailgylchu ar gyfer CHWE Awdurdod Lleol cyfagos yn ardal De Ddwyrain Cymru yw Mae Pawb WRTHI. Mae’r ymgyrch wedi’i chefnogi a’i chyllido gan Lywodraeth Cymru ac mae hi wedi cael ei mabwysiadu’n lleol gan bob un o’r Awdurdodau Lleol.

Bwriad yr ymgyrch yma yw gwneud i ddefnyddwyr AROS, MEDDWL ac AILGYLCHU gymaint ag sy’n bosibl. Erbyn hyn, mae mwy o bobl nag erioed yng Nghymru yn dewis AILGYLCHU ac mae hynny’n dangos bod Pawb Wrthi – felly os nad ydych chi wrthi, pam lai?

Mae gan Gymru un o’r cyfraddau ailgylchu uchaf ar draws y DU, Ewrop a’r Byd. Rhaid i ni, fel cenedl, barhau i adeiladu ar y llwyddiant yma ac ailgylchu rhagor. Mae CHWE Awdurdod Lleol wedi dod at ei gilydd i ddangos does dim cyfyngiadau i bosibiliadau ailgylchu ac er ein bod ni gyd WRTHI mewn ffyrdd gwahanol – Mae Pawb WRTHI o Aberhonddu i Dreorci. Mae pobl hyd yn oed WRTHI yn eu hystafelloedd gwely, ystafelloedd ymolchi, ceginau a hyd yn oed yn yr ardd!

Mae’n hen bryd AROS.MEDDWL.AILGYLCHU.

I ddysgu rhagor ynglŷn â sut mae eich Awdurdod Lleol chi WRTHI – ewch i dudalennau ailgylchu eich Cyngor chi: