Mae mynd ati i ailgylchu’n hawdd, dilynwch ein camau hawdd a dechrau ailgylchu heddiw.

1. Sicrhewch fod gyda chi’r offer iawn

Cysylltwch â’ch cyngor lleol a dysgu pa offer sydd ei angen arnoch chi i ddechrau ailgylchu. Mae’r rhan fwyaf o’r pethau yma ar gael am ddim, fodd bynnag, bydd rhaid cynghorau yn codi ffi bach ar gyfer bagiau. Mae modd dosbarthu’r offer yma i’ch cartref. Fel arall ewch i’ch llyfrgell agosaf neu unrhyw adeilad y Cyngor arall i gasglu unrhyw finiau, bocsys neu fagiau sydd eu hangen arnoch chi.

2. Dysgu rhagor ynglŷn â beth mae modd i chi’i ailgylchu

Mae modd ailgylchu’r mwyafrif o bethau, ond nid pob dim! Ewch i wefan eich Cyngor lleol a fydd yn rhoi rhagor o fanylion a gwybodaeth i chi ynglŷn â beth mae modd i chi’i wneud gyda’ch gwastraff

3. Gwastraff Bwyd

Cofiwch am eich gwastraff bwyd! Mae gan bron i bob ardal yng Nghymru wasanaeth casglu gwastraff bwyd ac mae casgliadau fel arfer yn cael eu cynnal unwaith yr wythnos. Mae modd ailgylchu pob math o fwyd felly mae’n hawdd cychwyn! Cysylltwch â’ch Cyngor lleol i gofrestru heddiw!

4. Dod o hyd i’ch dyddiadau casglu gwastraff ailgylchu

Dysgu rhagor ynglŷn â’ch dyddiadau casglu. Bydd y mwyafrif o Awdurdodau Lleol yn casglu gwastraff ailgylchu’n wythnosol. Cysylltwch â’ch Cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â’r amserlen ar gyfer casgliadau yn eich ardal chi.